Maivor LickeVarför bildade ni nätverk?
– Jo, därför att dagbarnvårdarna börjar försvinna i Nyköpings kommun. Tidigare förde våra placeringsassistenter inte fram oss tillräckligt. I papperna man får när man skall välja barnomsorg, står vi dagbarnvårdare under benämningen familjehem. Det är inte många föräldrar som vet vad det är.
Vad har ni gjort?
– Vi har pratade med placeringsassistenterna och de har blivit bättre på att tala om att vi finns. Sen har vi också skaffat jackor där det står dagbarnvårdare, så att vi kan profilera oss på stan.
Hur många är ni?
– Vi är ett 40-tal dagbarnvårdare totalt, men det är bara sex gruppledare som träffas på möten. Det vi diskuterat tar de upp i sina grupper senare.
Vad har ni för planer den närmsta tiden?
– Nu i maj ska vi samla ihop alla barnen i sporthallen för ett ”storsjung” tillsammans med musikskolan. I publiken sitter förälrarna.