För några år sedan drabbades Göteborgs kollektivtrafik av flera våldsamma händelser, bland annat ett antal rån. Då inleddes ett samarbete mellan spårvagnsförarna och polisen samtidigt som övervakningskameror sattes upp i vagnarna.
– Förändringen skedde inte över en natt, men nu när kamerorna är allmänt kända har det gett resultat, säger Kent Klähm, kommunals huvudskyddsombud för spårvägen.

De träffar närpoliserna var sjätte till åttonde vecka, vid storhelger oftare. Polisen åker också de med spårvagnen både civilt och i uniform. De åker också ut till ändhållplatserna när de har tid över.
– Jag tror att de har effekt genom sin närvaro, men också eftersom de som civila ser vilka som håller på, säger Kent Klähm.

2005 fick arbetsgivaren in 96 rapporter om hot och våld, i fjol var de bara 65. Det senaste året har en rad mindre förändringar gjorts. Buskage har klippts ner på ändhållplatserna och man har satt upp rörelsedetektorer och strålkastare på förbjudna områden som tänds när obehöriga tar sig in. Vagnarna har sanerats från klotter och personalen har utbildats i konflikthantering. Det verkar ha gett resultat. I år har hittills bara 10 rapporter kommit in.
– Nu jobbar vi på att få bort kontanterna, det kommer att ske i augusti, säger Kent Klähm.