Den här veckan ska du enligt programmet träna lite tuffare. Nu har du ju redan startat lite i förväg, så det ska nog inte vara några problem. Tänk på att vila ytterligare en extra dag om du känner dig sliten. Det är helt annorlunda att träna tuffare, eftersom kroppen behöver mer återhämtning.

Vad gäller rökningen har jag inte för avsikt att få dig någonstans. Jag vill bara att du reflekterar precis så som du gör. Vilka cigaretter smakar bra eller dåligt, vilka röker du slentrianmässigt och så vidare. Detta för att du ska kunna minska antalet nu när du motionerar så flitigt.

För dina kompanjoner går det också jättebra. Precis som du åkte Mia på influensa första och andra veckan men nu är hon i gång igen. Johanna har varit frisk och kry och kämpar på med glatt hejande kompisar!

Kör hårt!
Hälsningar Bea