Några kvinnor i Hoting i Jämtland drev ett kooperativ inom äldreomsorgen men var chanslösa vid en ny upphandling. De slogs ut när kommunen valde vårdjätten Attendo Care, som var billigare.
– Det är inte bara där utan det finns många, många fler småföretag som slås ut, säger Inger Schörling, utredare och ordförande i delegationen för mångfald inom vården.

Regeringen tänker nu lägga ner utredningen, som skulle ge förslag på hur fler aktörer ska kunna hävda sig inom på vård- och omsorg.
Den tillsattes av dåvarande vårdministern Ylva Johansson. Inger Schörling (mp) är förvånad över att utredningen läggs ner och vet inte varför.
– Både Reinfeldt och de andra partierna i Alliansen inser att det är svårt för de små företagen, säger hon. Hon berättar att de flesta EU-länder har valt en annan modell, där vård och omsorg inte upphandlas.

Till skillnad från de länderna har Sverige en mycket liten andel av vård och omsorg som bedrivs av idéburna organisationer, kooperativ och små företag.
Här upphandlas äldreomsorgen och tre stora företag dominerar, uppköpta av internationella riskkapitalföretag.
– Det är en oroande utveckling. För att stävja detta måste man göra något, vi kan inte bara sitta och vänta på att mångfalden ska ske. Hon tillägger att det även är svårt för personal att våga ta över en verksamhet, om man vet att man kan bli utslagen vid nästa upphandling.

I juni ska delegationen lämna sitt delbetänkande och har konstaterat att ett av de främsta hindren är lagen om upphandling.
Regeringen har i stället tänkt starta en arbetsgrupp över departementsgränserna för att försöka få mångfald på hela arbetsmarknaden.