En av fem kommunalare som slutat sin anställning i kommuner och landsting har enligt Kommunal förtidspensionerats under åren 1994-2004.
– Vi vill ha ett omställningsavtal som sätter av resurser för att göra det möjligt att rehabilitera och utbilda för att bryta mönstret för dem som är på väg in i en längre sjukskrivning. Det behövs offensiva åtgärder på arbetsplatserna, säger Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i Kommunal.

Tidigare har Kommunalarbetaren berättat att arbetsgivarna vill skrota avtalet som kan ge kommunanställda ersättning vid uppsägning. SKL har krävt att ett nytt avtal ska vara klart innan ett nytt löneavtal skrivs på. Kommunal har krävt ett individuellt stöd vid uppsägning eller risk för uppsägning.
Kravet är att avtalet också gäller långtidssjukskrivna och förtidspensionärer, det som i dag kallas sjukersättning.

Vilka tidsgränser och konkreta åtgärder det kan bli fråga om vill facket diskutera med arbetsgivaren. Men hittills har förhandlingarna om ett avtal gått trögt.
– Det finns en stark motvilja mot att göra något åt detta. Arbetsgivaren har en defensiv inställning, säger Lars-Åke Almqvist.

Startkapital i försäkringen föreslår facket skulle vara medlen i Tryggetsfonden som i dag används för utvecklingsprojekt i kommuner och landsting.
– Det skulle vara en grundplåt på 300 miljoner kronor. Trygghetsfonden har överlevt sig själv.