– Arbetsmiljöverkets granskning visar det Kommunal har drivit länge: Svenska kyrkan måste bli mycket bättre på att ta sitt arbetsgivaransvar och arbeta för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor och ansvarig för de kyrkoanställda.

-Alla beslut som tas från politikernivå ner till arbetsledarnivå som berör Kommunals medlemmar måste genomsyras av bra arbetsmiljöarbete. Kommunals medlemmar får betala priset för Svenska kyrkans oförmåga att motverka stress och hög arbetsbelastning. För att klara framtida rekrytering och för att behålla redan anställda måste de anställda ha god arbetsmiljö och trygga anställningsförhållanden, säger Peter Larsson.