Tvisten gällde en fritidsledare som efter en misshandel blev sjukskriven och så småningom mot sin vilja fick rätt till hel sjukersättning utan tidsbegränsning (förtidspension). Fritidsledaren överklagade försäkringskassans beslut och ärendet ligger nu i Regeringsrätten.

När kommunen fick veta om försäkringskassan beslutat bestämde den att fritidsledarens anställning var avslutad. Denna möjlighet finns enligt lagen om anställningsskydd när en arbetstagare går i pension eller får rätt till hel sjukersättning på obegränsad tid. Då gäller inte LAS regler om saklig grund och uppsägningstid.

Fritidsledaren och Kommunal accepterade inte kommunens besked. Kommunal menar att först måste rätten till hel sjukersättning på obegränsad tid ha vunnit laga kraft. Annars kan den anställde vara utan anställning om ett överklagande leder till att det inte blir hel sjukersättning på Obegräsad tid.
Med hjälp av LO–TCO Rättsskydd stämde förbundet kommunen inför arbetsdomstolen.

Kommunal vann tvisten i själva principfrågan om när en arbetsgivare har rätt att upplösa anställningen. I en senare dom ska domstolen ta ställning till förbundets krav om skadestånd till fritidsledaren och att den avslutade anställningen var en osaklig uppsägning som ska ogiltigförklaras.