Kundval har införts inom hemtjänsten och en del äldreboenden. Brukarna ska kunna välja vem de vill ha som kommer hem till dem. En uppsjö av företag har poppat upp i landet. De heter allt ifrån Flitiga Lisa till Selma & Oskar. Åldringar kan få hjälp med det mesta, om de betalar lite extra. Det kan gälla att få hjälp med att skriva brev eller gå ut med hunden eller göra efterlängtade resor.

Kundval förutsätter att brukaren har förmågan att värdera och välja mellan olika utförare, men detta är inte alltid fallet, skriver socialstyrelsen.
Det är viktigt att kommunerna inte bara fattar beslut om insatserna utan även ser till att brukare som inte kan välja får det stöd de behöver.
Två undersökningar visar att biståndshandläggarna får stor makt att påverka valet.

Stiftelsen Äldrecentrum gjorde år 2004 en enkät i Bromma och Nacka. De intervjuade var positiva till att få välja och byta utförare. Men möjligheten att välja är inte så känd trots att Nacka har haft kundval sedan 1992. En tredjedel av de intervjuade hade inte gjort något aktivt val. I ett fåtal fall hade anhöriga valt men i de övriga fallen biståndshandläggaren.

En enkät år 2006 i Stockholm visar att inte ens hälften av brukarna valde själva, endast 41 procent. 35 procent av valen sköttes av biståndshandläggaren.