– Det är slöseri med viktiga resurser att privatisera verksamheter som är ekonomiskt starka och som dessutom bedriver bra vård, säger socialdemokraten Inger Ros.
Ros anser att den utförsäljningskarusell som den borgerliga majoriteten i landstinget har satt igång riskerar våra gemensamma skattemedel.
– Nu ska de sälja ut Sveriges största geriatriska klinik, allt i ett led att så småningom privatisera alla geriatriska kliniker i Stockholm, säger Inger Ros.

Socialdemokraterna anser att analyserna och underlagen som läggs fram i de politiska organ, som tar besluten, är tunna.
– Inga konsekvensanalyser har presenterats. Det minsta man kan begära är väl att man gör jämförelser med andra motsvarande verksamheter, såväl inom Stockholms landsting och andra delar av landet, innan beslut om att lägga ut geriatrisk verksamhet på entreprenad tas, fortsätter Inger Ros.  

Att privatisera till varje pris, oavsett hur bra verksamhet som bedrivs, kan inte vara förenligt med vårt politiska uppdrag, anser Juan Carlos Cebrian, socialdemokratisk gruppledare för äldrefrågor i landstinget.