Politikerna i landets tio största kommuner gav under perioden  2000-2006 sina kommunstyrelseordförande höjningar med i genomsnitt 12 200 kronor i månaden.
Deras kommundirektörer fick i genomsnitt 16 220 kronor.

Ingela Gardner Sundström
Ingela Gardner Sundström (m), ks-ordförande Österåker
 Anders Knape
Anders Knape (m), Karlstad

Kommunalarna, som jobbar för kommunerna och landstingen, fick i genomsnitt mindre än en fjärdedel, 3445 kronor för en heltid.
Vi synade också kommuner och landsting varifrån arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings ledande politiker kommer. De sitter i SKL:s arbetsutskott och Förhandlingsdelegationen.
På hemmaplan har de varit med om att höja styrelseordförandenas arvoden med 11 450 kronor i månaden. Ofta är det deras egna arvoden det här handlar om.

De högsta cheferna/direktörerna i dessa kommuner fick dubbelt så stora ökningar: plus 22 260 kronor i månaden under sexårsperioden.
Inkomstlyften har inte varit lika stora i alla kommuner och landsting vi undersökt.
Styrelseordföranden i Stockholm fick en ökning med 21 780 kronor, i Uppsala kommun 19 100 kronor och i Stockholms läns landsting 18 780 kronor.
Kommunpolitikerna här har inte bara varit duktiga på att höja sina egna inkomster. Topptjänstemännen fick ännu mer.

Landstingsdirektören i Stockholms läns landsting höjdes kraftigt när uppdraget förändrades. Under perioden fördubblades lönen, 70 000 kronor mer i månaden. I dag värderas hans arbete därmed som 6-7 undersköterskors.
I Stockholms kommun har också topptjänstemännen glidit fram på något som kan betraktas som en gräddfil. Det speciella här är att flera av dem, som stadsdirektören, är politisk tillsatt.
Politiska tjänstemän som oftast ges nya högavlönade toppjobb i kommunen när deras partier i val inte fått nytt förtroende av väljarna. Både den förra rödgröna majoriteten och den nya borgerliga i Stadshuset har varit generösa med löneökningar till sina direktörer.

Under den senaste rödgröna perioden 2002-2006 höjde politikerna stadsdirektörens lön med 15 600 kronor. Och när de borgerliga tog över höjde de direkt med ytterliggare 17 340 kronor .
Lägst ökningar under 2000-2006 (i gruppen som vi undersökt) fick ordförandena i Linköping, Sala och Örebro kommuner. Visserligen dubbelt så mycket som kommunalarna men dock i samanhanget måttliga dryga 5000 kronor.

Staffan Werme
Staffan Werme (fp), Örebro

Efter valet har emellertid politikerna här fått ordentliga lyft. Moderaten Paul Lindvall, som tog över efter maktskiftet i Linköping, fick 7270 kronor mer i månaden. I Örebro kunde folkpartisten Staffan Werme glädja sig åt ett lyft på 2 546 kronor.

Det stora klippet gjorde dock centerpartisten Carola Gunnarsson i Sala. Hon är inte bara kommunalråd där utan också förste vice ordförande för kommunernas arbetsgivarorganisation SKL. En central person när kommunalarnas löner förhandlas fram.
Hennes lönelyft blev i år 13 315 kronor i månaden. Hon har i lokalradion försvarat det med att man i Sala haft relativt låga politikerlöner.

Så mycket höjdes arvodena på deras uppdrag

(2007 jmf med år 2000)

Ordförande och vice ordförande i SKL:s styrelse
Anders Knape (m) 12 100 kronor mer i månaden till (tom 2006)
Carola Gunnarsson (c) kommunstyrelseordförande i Sala:
18 600 kronor mer i månaden

Ordförande och vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation
Ingela Gardner Sundström (m) kommunstyrelseordförande Österåker: 18 800 kronor mer i månaden

 

Helen Fritzon (s) kommunalråd Kristianstad:
11 270 kronor mer per månaden

En medlem i Kommunal fick i genomsnitt 3445 kronor mer i månaden om han/hon jobbade heltid.

 

Månadslön och arvode 2006
(och förändring sedan 2000 inom parentes)

  

  

  

KS-ordförande

  

 

Kommundirektör/chef

 

Stockholm

96 030

 (+21780)

  

107 660

(+33 660)

  

Malmö

60 221

(+9531)

  

86 600

(+16 800)

  

Göteborg

59 270

(+10574)

  

90 000

(+6 800)

  

Uppsala

57 600

(+19100)

  

90 300

(+32 135)

  

Västerås

52 440

(+15 507)

  

80 000

(+17 000)

  

Norrköping

51 296

(+17 957)

  

69 000

(+14 000)

  

Linköping

48 500

(+5 050)

  

67 750

(-1 420)

  

Jönköping

48 300

(+7 200)

  

80 000

(+29 000)

  

Örebro

46 654

(+5 734)

  

58 000

(+2 000)

  

Helsingborg

43 340

(+9 840)

  

74 225

(+12 225)