27 kommuner i Sverige har infört kundval, i första hand inom hemtjänsten.
Fortfarande dominerar en handfull stora aktörer: Attendo Care, Carema och Aleris, alla med kollektivavtal. Men speciellt i Stockholm och dess kranskommuner har de fått konkurrens av en rad små företag. En del av dessa struntar i att teckna kollektivavtal, men blir ändå godkända av kommunerna.

Förra året skrev KA om hur 19 av 46 företag inom hemtjänsten i Nacka saknade kollektivavtal. Inga av dem har ännu tecknat avtal och en del av dem verkar även utanför Nacka. Så är fallet med Nacka Vårdteam som bytt namn till Vård & Omsorgsteamet i Norden. Det företaget finns även på Stockholms kommuns lista för kundval, samt i Tyresö. Äldreomsorgschefen i Nacka har lämnat mycket goda referenser om företaget till Huddinge kommun, som anser att företaget uppfyller de formella kraven.

I Nacka och även i Stockholm finns också Indiva Care som inte heller har avtal. I och med att en borgerlig majoritet tog över i Stockholm gäller inte längre några krav på att företagen ska ha åtminstone kollektivavtalsliknande villkor.
I såväl Danderyd som Järfälla har kommunerna godkänt företag som saknar kollektivavtal.

Även i Linköping saknar ett av städföretagen som ingår i kundvalet kollektivavtal.
– Vi försökte tidigare få kommunen att ställa krav på avtal men centern sade nej och nu med en borgerlig allians är det inte fråga om det, säger Kommunals sektionsordförande Kim Öhman.
Inte heller Socialstyrelsens färska rapport visar att kollektivavtal är något som kommer i första hand i kommuner som genomfört kundval.

Av de personer över 65 år som beviljades hemtjänst år 2005 fick cirka tio procent hjälpen utförd i privat regi. 13 procent över 65 år bodde på ett sjukhem/äldreboende som drevs privat.

Kundval: De som behöver bistånd väljer själva vilken utförare de vill ha. Hittills finns kundval mest inom hemtjänst. Fem kommuner har infört kundval inom äldreboenden. Sju planerar att göra det.

Kollektivavtal

En arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal kan betala löner under avtalets lägstalön, låta bli att försäkra sin personal mot olyckor, strunta i ob- och övertidsersättning, pensionspremier och annat. En del andra länder har lagar som skyddar de anställda, i Sverige har arbetsgivare och fackföreningar istället valt en modell med kollektivavtal. Arbetsrättslagarna, som Medbestämmandelagen, bygger på att det finns kollektivavtal. Utan avtal inget inflytande.

Den svenska modellen innebär också att facket har rätt att ta till blockad mot företag som vägrar teckna avtal.