SVAR: Mördarsnigeln är ett gissel för den äter allt i sin väg och  kan under sin livstid lägga 400 ägg! Järnsulfat används inte bara till att ta livet av sniglar utan också som gödselmedel i gräsmattor. Till skillnad från vanligt snigelgift attraheras inte sniglarna av doft, utan måste bokstavligen springa på giftet. Därför brukar man sprida ut ganska stora mängder. Om järnsulfatet påverkar grönsaker är inte klarlagt, men allt för flitigt bruk är kanske inte så bra.
En annan, effektiv, metod är att under tidig morgon eller sen kväll när marken fortfarande är fuktig smyga ut och plocka så många sniglar man kan. De är slemmiga, så använd gärna en­-
gångshandskar. Avlivning sker enklast med kokhett vatten.