SVAR: För rätt till ersättning krävs att du klarar ett arbetsvillkor inom en ramtid av ett år. Det innebär att du det senaste året antingen utfört arbete i minst 80 (70) timmar i månaden i minst sex månader eller arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Varje månad måste då innehålla minst 50 (45) timmars arbete och siffrorna inom parentes gäller för tiden före år 2007. Så kallad överhoppningsbar tid (sjukdom, föräldrapenning, vård av barn under två år, vissa heltidsstudier, totalförsvarsplikt med mera) kan göra att ramtiden förlängs och att arbetet kan ligga längre tillbaka i tiden, men inte längre tillbaka än sex år.