Hon anser att politikerarvoden i Sala tidigare varit ganska låga. Och under senare år höjdes de bara med samma procent som de anställda fick. Förra året innan höjningen hade hon 35 885 kronor.

På alla KA:s frågor om sitt arvode hänvisar hon till att det var en arbetsgrupp med politiker från olika partier som före valet lade fram förslaget. Hon understryker att hon inte var med i den. Men visst stöder hon beslutet som innebär att hon nu tjänar som en riksdagsledamot, 49 300 kronor.
Carola GunnarssonOch när deras löner höjs i framtiden hänger hon med.
– Alla vi politiker i Sala fick en avsevärd ökning av våra arvoden, säger hon.
Det är hon som kommunalråd som fick den största höjningen.
– Ökningen blev stor och nu är arvodet för kommunstyrelsens ordförande bra.
– Det är viktigt med bra ersättningar så att människor har möjlighet att delta i det politiska arbetet. Och att de vill göra det.

Innan hon blev kommunalråd arbetade hon som rådgivare till ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund.
– Lönen där var betydligt högre än mitt tidigare arvode.
Så du tycker att det var för lågt?
– Arvodena för samtliga politiker var för låga.
Det finns många andra, inte minst kommunalare, som också tycker att deras arbete värderas för lågt. Tycker du att de ska ställa höga lönekrav, i nivå med vad du fick?
– Jag kommenterar inte den lönerörelse som nu pågår.

Hon påpekar att Sala skjuter till extra pengar till löneökningar för en del kvinnodominerade yrkesgrupper. Grupper som efter en arbetsvärdering inte anses vara rätt lönesatta.
Justeringen ska ske under några år.
– Eftersom det är stora grupper har vi inte möjlighet att göra justeringen på en gång.
Det är lättare att höja för ett antal politiker?
– Det är två olika saker tycker jag.
Men ni jobbar alla för kommunen.
– Men det är stor skillnad mellan att vara anställd och förtroendevald. De senare har ingen anställningstrygghet eller övertidsersättningar.
Vikarier och tillfälligt anställda har ingen anställningstrygghet men får inte högre lön av den orsaken.
– Det tycker jag är en akademisk frågeställning. Du har ju ändå systemet med 3:5-or där de som haft vikariat får rätt till anställning.
Så att ni inte har anställningstrygghet motiverar arvodeshöjningar?
– Det är ett skäl till att man som heltidspolitiker ska ha en bra ersättning.