SVAR: A-kassan ska fatta beslut så snart som möjligt sedan alla handlingar inkommit, som ska ligga till grund för beslutet. Du bör genast ta kontakt med a-kassan igen, för att kräva ett beslut. Är du inte nöjd med beslutet kan du begära att få det omprövat. Du ska då skriva vad du tycker är fel och varför, samt hur du tycker det ska ändras. Om du där­efter fortfarande inte är nöjd kan du överklaga först till länsrätten, sedan begära prövningstillstånd och klaga vidare till kammarrätten och sist till Regeringsrätten. I beslutsbreven du får finns också skrivet hur en överklagan ska gå till.