SVAR: Den 21 december 2006 beslöt regeringen att möjligheten till att förklara plusjobben vilande inte är tillåten efter den 1 januari 2007. Redan beviljade vilande plusjobb kan fullföljas. Ett uppehåll från plusjobb för att ta anställning som är kortare än 30 dagar bryter inte det särskilda anställningsstödet i form av plus­jobb. Om det handlar om en tid över 29 dagar skiljs den anställde från plusjobbet och får inte återanställas med hjälp av sär­skilt anställningsstöd i form av plus­jobb. Uppehållet förskjuter inte slutdatum för plusjobbet