– Vi ser att det lätt kan bli en kvinnofälla. Vi har haft en medlem som varit föräldraledig på deltid som drabbades hårt när hon sedan blev uppsagd eftersom hon tappade sitt heltidsvillkor. Är man föräldraledig på deltid sänker man sitt villkor och vi vill att den tiden ska vara överhoppningsbar. Förbundsstyrelsen har bifallit motionen.