Begreppet ”demokratisk socialistisk grundval” infördes i förbundets stadgar på 1970-talet. 20 år senare behandlade Kommunals kongress ett förslag om att stryka det, men kongressen antog inte förslaget.
Nu är striden om ”socialistisk” här på nytt.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen i maj stryker socialistisk ur stadgarna. Istället vill man verka för en ”demokratisk samhällsutveckling, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet”.
– Det handlar inte om en förskjutning i värdegrunden. Det här är ingen grund för att ifrågasätta vår facklig-politiska samverkan eller ändra våra grundvärderingar när vi jobbar fackligt eller påverkar samhällsutvecklingen, säger Lars-Åke Alm­qvist, förste vice ordförande i Kommunal.
Men ni tycker ändå att det är viktigt att ta bort?
– Det handlar om att hitta ett annat språk som är lättare att förklara i dagens och morgondagens samhälle. Eftersom många har upplevt det svårt att förklara är det lättare att ändra texten så den är i takt med tiden.
Men alla hoppar inte med på det tåget mot framtiden:
– Vi kommer att driva att skrivningen ”socialistisk grundval” ska vara kvar. Alla sektions­ordföranden i Västerbotten vill ha kvar det som det är idag. Vi tycker att det är ett tydligt sätt att visa att vi jobbar fackligt-politiskt, säger Karin Svedlert, kongressombud från Västerbotten.
AnneCatrine Fornedal i Sörm­land tycker att det är en känslig fråga:
– Många säger att vi säljer vår själ om vi tar bort det, andra att det är ett svårt begrepp att förklara när man pratar med medlemmar. Det kommer nog att debatteras mycket, och det är bra. Det handlar ju om vår ideologi.

I Kronoberg är Mariann Andersson mer osentimental. Hon tycker att ”socialistisk grundval” gott kan strykas:
– Det är en alldeles för gammal skrivning, den ligger inte i tiden. ”Kamp” och andra saker är viktigare. ”Socialistisk” låter mer byråkratiskt. Egentligen borde det inte vara så stor sak, LO har tagit bort det i sina normalstadgar.
Avdelningarnas representantskap har hållit rådslag om ändringen. Av 2174 ombud ville 1048 stryka ”socialistisk grundval”, alltså knappt hälften vilket trots allt var det förslag som fick majoritet.

(Arkivbild: Håkan Lindgren)