Jag är nyfiken på vilka detaljer Pirjo Leppiaho menar – några exempel eller fakta finns inte i artikeln.

Här är några fakta:
Avtalet ger den anställda som fyllt 40 år rätt till 31 betalda semesterdagar, och vid 50 år fyllda 32 betalda semesterdagar. Curanda tillämpar semesterlagens 25 dagar till alla anställda. Alltså har ägaren under tio år undanhållit vissa anställdas avtalsmässiga rätt till fler semester­dagar. Vart har dessa pengar tagit vägen?
Avtalet ger rätt till övertids­­­ersättning som ligger mellan 180 och 240 procent. Har de anställda det på Curanda?

Avtalet ger vidare rätt till OB-ersättning mellan 16:50 kr och 82:10 kr i timmen beroende på när den obekväma arbetstiden infaller. Har ni detta på Curanda?
Avtalet innebär också rätt till en rad andra förmåner som de anställda en gång har avstått löneutrymme för, i avtalsförhandlingarna.
Har Curandas anställda fått del av dessa förmåner? Om inte, vart har de pengarna tagit vägen under de tio år företaget funnits?

Lars Johansson,
ombudsman Kommunal Stockholm