JA
Förbundsstyrelsen vill att kongressen godkänner motioner med förslag om:
• att bilersättning betalas ut utan skatteavdrag till den som kör egen bil i tjänsten.
• att trafikpersonal ska ha anställningstrygghet vid entreprenörsbyte efter upphandling.
• att Kommunal verkar för att alla delar i lagen om anställningsskydd även ska gälla för personliga assistenter.
• att minimera ensamarbete. Förbundsstyrelsen tycker att ensamarbete bara ska accepteras om det inte riskerar arbetstagarens säkerhet eller hälsa.
• att alla medlemmar ska ha tillgång till företagshälsovård.
• att meddelarskyddet ska gälla i all verksamhet som är skattefinansierad.
• att alla har rätt till en fast heltidsanställning efter att ha vikarierat mer än tre år hos samma arbetsgivare inom fem år.
• att Kommunals jämställdhetsplan revideras och kompletteras med strategier för hur jämställdhetsmålen ska drivas på förbunds-, avdelnings- och sektionsnivå.
• att förbundet verkar för att det görs en påtryckning på regering/riksdag om vikten av forskning även på kvinnorelaterade arbetssjukdomar.

NEJ
Förbundsstyrelsen vill att kongressen säger nej till motioner med förslag om:
• att ändra lagen så att arbetsgivare inte kan köpa ut en anställd mot dennes vilja.
• att pensionsåldern sänks. Det blir för dyrt anser styrelsen.
• riva upp beslutet att undersköterska istället ska kallas omvårdnadssköterska.
• att alla medlemmar får en tandvårdsförsäkring. Styrelsen vill att staten ska införa en tandvårdsreform.
• att Kommunalarbetaren inte tillåts publicera annonser som strider mot förbundets målsättning och ideologi.
• att Kommunal breddar det fackligt-politiska arbetet till vänsterpartiet och miljöpartiet.
• att fackavgiften endast ska dras på grundlönen.
• att Kommunal inför en fast medlemsavgift.
• att förbundet verkar för ett statligt övertagande av a-kassan.
• att Kommunal arbetar för att a-kasseersättningen återställs till 90 procent.
• att se över problematiken med a-kassans regler vid jourtid.