Som vi tidigare berättat fick kommunanställda i en hel del kommuner ut högre löneökningar än centrala avtalets lägsta nivå. Samtidigt var skillnaderna mellan olika kommuner stora. Från ingenting ”extra” till några hundralappar mer. Enkätsvar till KA från Kommunals sektionsordförande ger besked hur det gick för de privatanställda.

Vanligast är att de fick lika höga löneökningar som kommunalt anställda. Det gäller i cirka hälften av kommunerna.
Näst vanligast är att de privat­anställda fick mindre.
Inom äldre- och handikapp­omsorgen rapporterar väldigt många att privatanställda fick ut mindre. Inom äldreomsorgen så många som mer än var tredje.

I mycket få kommuner fick privatanställda jämförelsevis mer. Privata alternativen har inte gett Kommunal någon draghjälp för att höja lönerna.
Ljusare ser det ut att vara för kommunalarna som jobbar för kommunala bolag.
Oftast är det bostäder, vatten- och avlopp, renhållning och liknande som kommunerna lagt i bolag. De har egna inkomster från hyror, taxor och avgifter.
Många sektionsordförande bedömer att lönerna för bolags­anställda höjdes mer jämfört med kommunanställda. Om vi räknar bort de som svarat ”vet ej” på frågan svarar varannan sektionsordförande att bolags­anställda fick mer.

Mer eller mindre till privatanställda

Så mycket fick privatanställda, i jämförelse med kommunanställda. Enligt ordföranden i Kommunals sektioner.

  mer lika
mycket
mindre vet ej
Äldreomsorg  11% 44% 35% 10%
Barnomsorg 14% 60% 16% 10%
Handikappomsorg 5% 43%  27% 24%
Städ 10% 46% 19% 25%
Kök  7% 54% 15% 24%

Större löneökningar

Kommunala bolag höjde ofta lönen mer än kommunerna. 

  mer  lika
mycket
mindre vet ej
Kommunala bolag  38% 32% 8% 22%

 

Så här gjordes undersökningen

Löneökningarna bestäms av:
1 centrala löneavtalet och
2 om arbetsgivaren lokalt ger mer pengar.

Vi har under flera år frågat Kommunals sektionsordförande landet runt om hur det gick med det senare. Den här gången frågade vi också hur det blev för olika privatanställda yrkesgrupper. Betydligt färre har svarat på den frågan, för att verksamheterna bedrivs helt i kommunal regi. En annan orsak är att det inte är sektionen som förhandlar för de privatanställda. En hel del svarar ”vet ej”. Resultatet av löneförhandlingarna kan ju se olika ut för olika företag. Trots dessa begränsningar har vi fått en tydlig bild.