Barbara Ehrenreich
Foto: Mark Earthy / Scanpix

Som av en händelse lägger regeringen fram sitt förslag till avdrag för hushållsnära tjänster samma dag som journalisten Barbara Ehrenreich är på besök i Sverige och Stockholm. Hon blir förbluffad när hon hör om förslaget:
– Jag vet inte ens om Bush skulle kunna komma undan med det…

När Barbara Ehrenreich wallraffade som låglönearbetare i USA arbetade hon som expedit, vårdare, servitris och städare. Och det yrke hon minns starkast är det som städare i firman Home maids, ett företag som erbjuder just sådana tjänster som regeringen nu ger skattelättnader.
– Det jag kommer ihåg mest är kontrasten mellan dessa fattiga kvinnor som städar hos verkligen rika kvinnor. En viktig läxa jag lärde mig var att alla yrken kräver kvalifikationer. Jag lärde mig också att lönerna i de så kallade okvalificerade yrkena inte går att leva på. Man måste ha mer än ett jobb för att klara sig.

Boken hon skrev handlar om konsten att få ett arbete, konsten att behålla ett arbete och konsten att försöka överleva på vad man tjänar. ”Barskrapad” blev en succé och är översatt till 21 språk.
– Boken är inte en studie om den fattiga arbetarklassen. Den är mer som dokusåpa-tv – den handlar om att jag måste överleva under vissa omständigheter.
Den handlar också om arbetsvillkoren i olika yrken. Och om hur hon tvingas drogtesta sig för att få jobben, något hon kallar ”arbetsplatsens diktatur”. Enbart för att få fram budskapet att arbetsgivaren har all makt att kontrollera sina anställda.
Boken har varit en katalysator för en rörelse som Barbara Ehrenreich kallar ”ett moraliskt korståg för en lön att leva på”. Fackföreningsrörelsen är svag i USA, men den finns med i kampen tillsammans med studenter och kyrkor från olika samfund. Idag är den lagstadgade minimilönen för en expedit cirka 36 kronor i timmen.

Barbara Ehrenreich poängterar att frågan om en lön att leva på inte bara rör ”de fattiga” utan också i hög grad påverkar medelklassen.
– I dagens system är också medelklassen väldigt sårbar, om man blir av med jobbet, om man blir långvarigt sjuk. Det är viktigt att inte göra lönefrågan till en välgörenhetsfråga för medelklassen att engagera sig i. Det handlar om dem också, säger Barbara Ehrenreich.
I hennes senaste bok som översatts till svenska, ”Körd. Uppvaknandet ur den amerikanska drömmen”, (Leopard) skriver hon just om hur arbetslöshet också drabbar tjänstemän och akademiker med lång arbetslivserfarenhet. Deras utbildningar visar sig inte vara någon garanti för försörjning.

ID: Barbara Ehrenreich

Yrke: Journalist och författare.
Bakgrund: Författare till boken ”Barskrapad” (2002) där hon beskriver tillvaron som arbetare i låglönemarknadens USA.