Kommunerna är i mångt och mycket en låglönebransch visar statistiken mycket tydligt. I genomsnitt är lönerna cirka fyra tusen kronor lägre än inom det privata näringslivet. Det är en löneskillnad lika stor som löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige.

Inom Kommunal är det framför allt inom de tekniska yrkena, huvudsakligen män, som har sämre lön i kommunen. Men även många kommunala tjänstemän har sämre betalt.
Kommunals kvinnogrupper i kommunerna och landstingen tjänar lika lite som de som jobbar för privata arbetsgivare.
De flesta städare och köksbiträden i landet har privata arbetsgivare.
Men löneläget är lika lågt där som inom kommunerna. Det gäller också för kommunalarna inom vård- och omsorg där fortfarande en liten  minoritet är privatanställda.
Inget tyder därmed på att privatiseringar skulle lyfta lönerna.

Första jämförelsen

För första gången är det möjligt att med Statistiska Centralbyråns databas jämföra kommunala löner med privata. KA:s undersökning ger många tydliga besked. Men när löneskillnaderna i statistiken är små, bara några hundralappar, ska man inte dra några större slutsatser.
Statistiken är för grov för det.

Grafik Kommunala löner