I lönestatistiken finns löner i förhållande till utbildningsnivå.
Med undantag för forskarutbildade tjänar på alla nivåer landstingsanställda 12-15 procent sämre än privatanställda.

Landstingsanställd som har gymnasieutbildning, men inte högre, tjänar cirka 3000 kronor mindre. 

Grafik landstingsöner