SVAR: Förändringarna i arbetstidslagen påverkar formellt inte kvotavdrag vid sjukdom, utan det är den schemalagda arbetstiden som avgör vilken kvot som ska tillämpas. Arbetstagare med schemalagd arbetstid som innebär arbete vardag och helg har en högre kvot än 1.0. Om fler karensdagar införs i sjuklönelagen efter beslut i riksdagen, innebär det fler dagar med sjukavdrag på lönen. Kontakta din sektion, som hjälper dig se över om du har rätt eller fel kvotavdrag.