SVAR: Vid nyanställning ska arbetsgivaren ta hänsyn till vilken kompetens som behövs i verksamheten. Arbetsgivaren behöver inte ta någon person från vikarielistan, såvida inte någon av dessa personer har företrädesrätt till återanställning. Kontakta din sektion som får hjälpa dig att se över din anställningssituation.