Sex i vård och omsorg handlar inte enbart om sexuella trakasserier. Det handlar om subtila vardagssituationer. Vårdtagare blir generade, behöver tala med någon, längtar efter sex, undrar om de kan ha sex trots sitt handikapp och mycket annat. Men när Kommunalarbetaren frågade 40 slumpmässigt utvalda kommuner: Finns det någon policy för hur personal ska hantera dessa situationer blev svaret nej med ett undantag: Lund.
Fyra kommuner kopplade enkätfrågan enbart till sexuella trakasserier och uppgav sig ha riktlinjer för detta.

Av enkäten framgår att personal inom äldreomsorg och personliga assistenter är utlämnade till sig själva och arbetsgruppen att bedöma hur de ska göra i situationer med sexuell anknytning. I bästa fall kan de vända sig till sin chef.
När det förekommer utbildning vänder den sig i regel till personal som arbetar med människor med utvecklingsstörning, autism och asperger, som i Lund. Där finns till och med riktlinjer för personalen, från hur de ska göra vid misstankar om övergrepp mot brukarna till att bejaka och respektera deras sexualitet.
– Sexualitet kan vara svårt att hantera och vi vill att personalen ska bemöta brukarna på ett professionellt sätt, säger team­chef Bibi Nordström i Lund
Ett vanligt svar från kommunerna är annars att det är ett knepigt men viktigt ämne som man måste prata om fortlöpande. Det finns en vilja att ta itu med det.
Några kommuner har kommit ett steg på väg. I Jönköping hade socialpedagogen Eva-Lill Johans­son studiecirklar om sex och samlevnad bland boende med utvecklingsstörning. Hon upptäckte vilket stort behov det finns bland personalen, som vill bemöta brukarna på ett bra sätt. Därför har hon numera även handledning och utbildning.

Andra exempel är inom omsorgen i Uppsala och Nacka. I Nacka diskuteras problem vid arbets­platsträffar och det finns möjlighet till handledning och utbildning.
– Vi har inga skriftliga handlingsplaner eftersom det är väldigt individuellt hur vi bemöter detta, förklarar resultatenhets­chef Marie Kro­no­sjö.
Kommunal -arbetaren fick också höra talas om åtta kommuner i västra Skåne vid sidan om enkäten. De utbildar tillsammans personliga assistenter i tio dagar, varav en dag ägnas åt ämnet sexualitet.
– Sexualitet är fortfarande ett mycket tabubelagt ämne, berättar Kicki Banke-Düberg, enhets­chef för personlig assistans i Bjuv. Hon hoppas att detta förändras i och med utbildningen.