Och just förmågan att använda sig av hela utställningsytan, och nästintill mer utrymme än så utmärker hela utställningen med namnet ”Fiktionen är inget skämt”.
Text tar en stor plats, både vad gäller dess innehåll som den form som texten presenteras i.
I svart, vitt och rött strålar text­linjerna ut i formriktiga strålar – liknande gigantiska teckningar som går genom hela utställningssalen och rent imaginärt fortsätter bortanför väggarna. Det blir en sorts metodisk kartläggning i ett försök att förstå och närma sig världen.

Utställningen visar verk från 1990-talet fram till idag, det är måleri, video, fotografi och objekt. Ett gemensamt tema för alla hennes skilda uttryckssätt skulle kunna vara att visa det ogreppbara i tillvaron. Att det hela tiden enbart är fragment av vad som sker som vi kan ta till oss.
Utställningen visas till och med 27 maj.