– Sektionen har tidigare ställt sig bakom förbundets syn att det inte är läge att begära detta nu. Men det är bättre om vi får en diskussion så medlemmarna får en vidgad syn. Redan idag har medlemmarna möjlighet att påverka sin arbetstid genom olika arbetstidsmodeller.
Förbundsstyrelsen svarar att arbetstidsförkortning kvarstår som en vision.