De senaste månaderna tycks något äntligen ha hänt. EU:s tjänstedirektiv fick under hösten en lösning som kan leda till fler jobb i Europa, utan att det leder till social dumpning på arbetsmarknaden. Precis före jul beslutade EU om världens tuffaste kemikalieregler. Regler som visserligen gärna hade fått gå längre, men som ändå innebär ett stort steg framåt jämfört med dagens situation.

Lagom till EU:s femtioårskalas tycks den politiska högern i Europa äntligen börja inse att det krävs mer för att motverka klimatförändringarna. Klimatfrågan dominerade helt det senaste EU-toppmötet. Nu vidtar det egentliga jobbet, att besluta och lagstifta om konkreta åtgärder. Ett första test är hur det går med kravet på lägre koldioxidutsläpp från bilar.

EU- kommissionen vill genom lagstiftning tvinga bilindustrin att till 2012 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya bilar till 130 gram per kilometer. Det förslag som EU-kommissionen utgick ifrån var 120 g. Men efter påtryckningar från bil­industrin föreslog man i stället 130 g. Bilindustrins lobbyistkonsulter tycker sig säkert ha vunnit en liten delseger.
Men det kan bli precis tvärtom. Genom att under lång tid ha motarbetat lagkrav på mindre utsläpp har den europeiska bilindustrin satt sig själva i en situation där de står sig dåligt i konkurrensen. Konkurrenter från andra delar av världen har utvecklat en mer effektiv teknik.

Så låt oss för klimatets, men också för tillväxten och jobbens skull, hoppas att det inte blir fler björntjänster till vare sig bilindustrin eller annan industri. EU måste nu vidta konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen.

Åsa Westlund,
Europa­­parlamentariker (s)