Förbundsstyrelsens förslag är att vissa medlemsgrupper ska kunna lämna a-kassan utan att förlora medlemskapet. Det handlar om långtidssjukskrivna, medlemmar med sjukersättning på mer än 50 procent, föräldralediga och studerande.
Av de avdelningsordföranden och kongressombud som KA talat med verkar en majoritet vara för att alla medlemmar ska kunna välja att stå utanför a-kassan. En stor del har dock fortfarande inte bestämt sig.

En av kongressmotionerna som vill ha delat medlemskap för alla medlemmar kommer från Halland, där Lena Ottosson är kongressombud och ordförande:
– När vi skrev vår motion fanns inget förslag om undantag, men vi står fast vid att alla ska ha möjligheten att välja om de vill vara med i a-kassan. Jag har känslan att det blir ett sådant beslut.
En annan motion i samma ämne kommer från avdelning Väst.
– Idag kan man gå ur förbundet och vara med i a-kassan, men inte tvärtom. Det är helt ologiskt och går inte att förklara för folk. Jag tror inte att förbundsstyrelsen kommer att få igenom sitt förslag. Det blir en rejäl debatt på kongressen, jag vet flera som förbereder sig på det, säger Jan Sundberg.

Hans Unander i Dalarna tror att det kan vara taktiskt smart att dela medlemskapet. Han menar att Reinfeldt på sikt kommer att tvinga alla att gå med i a-kassan igen när den blir obligatorisk, ”och då får han ta fajten istället för att vi tar den”.
Andra tror att det blir beslut om delat medlemskap på kongressen, även om de inte tror på själva förslaget. Som Magnus Pettersson i Blekinge:
– Jag anser att det är att kapitulera. Regeringen kommer med ett förslag och därefter ändrar vi våra stadgar. Nästa gång det inträffar något, fortsätter vi ändra våra stadgar då..? Jag tycker att vi viker oss för lätt, det gäller LO och socialdemokraterna också.

Elisabeth Hammarstedt i Stockholm tror att det kan bli jämnt i omröstningen, men befarar att ett delat medlemskap skulle få allvarliga konsekvenser:
– När de äldre vill lämna för att de inte har någon nytta av den, har de kastat hela solidaritets­tanken med de svaga. Ju fler högavlönade med fasta jobb som lämnar a-kassan, desto dyrare blir den för dem som är kvar.

Kommunal håller kongress  28 - 31 maj i Stockholm. Kongressen ska välja förbundsledning och fatta beslut om förslag i rapporter från förbundsstyrelsen och i motioner. Till årets kongress har 240 motioner lämnats in.
Kongress hålls vart tredje år. De år det inte är kongress hålls istället förbundsmöte. Skillnaden mellan de två är att kongressen väljer förbundsordförande, tre vice ordförande samt förbundsstyrelse.
Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till kongressen. Endast avdelningarna har rätt att lämna in motioner till förbundsmöte.
De som fattar beslut vid kongress är förbundsstyrelsen och 188 ombud som väljs av Kommunals avdelningar. Medlemmar i Kommunal har rätt att föreslå ombud eller att själva bli valda.