Helen Carlander

Helen Carlander Strannerdahl vill ta bort tabun och låta eleverna tänja på sina gränser.
Det kan de göra inom skolans trygga värld och är mer förberedda när de kommer ut i arbetslivet.
– Det är lätt att lägga locket på eller ironisera, framför allt när det gäller äldre människors rätt till sin sexualitet, säger hon.

Helen poängterar att sexualitet i vård och omsorg inte bara handlar om att värja sig och sätta gränser utan om att bejaka hela människan och hitta lösningar.
Hon ger ett exempel. Hon skötte en man som försökte tafsa. Hon brukade ta upp honom ur sängen, ta av honom uridomet på penisen, tvätta honom och sätta på uridomet igen. Han fick aldrig en chans att känna på sig själv.
Helen bestämde sig en dag för att bejaka hans sexualitet. De pratades vid och kom gemensamt fram till en lösning.

Nästa morgon hjälpte hon honom in i duschen, satte honom naken på en stol, drog för draperiet och såg till att larmet låg bredvid.
Vad han sedan gjorde därinne talade de inte om, men han slutade kladda på henne.
– Vi var båda nöjda med den här lösningen och jag hade satt en gräns för vad jag kunde acceptera, säger hon.

(Foto: Johan Hedenström) 

Helens tips till personalen

1) Börja diskutera sexualitet i vården i personalgruppen. Ta kontakt med experter utifrån som kan föreläsa.
Personalen har olika gränser och värderingar. Förebygg genom att samtala. Det ger tryggare personal och man kommer överens om vad som ska gälla.
2) Lär mer om sexualitet, t ex hur den formas, kopplad till könsrollen och dess roll i samhället, hur den fungerar exempelvis hos ryggmärgsskadade och äldre.
3) Våga lyssna på människors behov, till det som sägs mellan raderna.
4) Skaffa självkännedom om din egen syn på sexualitet och hur du ser på andras.
5) Var klar över dina egna gränser.