– Är ombudsmännen valda går det inte slentrian i arbetet och de får en bättre uppdatering i våra yrkens verklighet.
Förbundsstyrelsen har avslagit motionen.