1) Hur står det till med klimatet på våra arbetsplatser?
– Inom vård- och omsorg har arbetsbelastningen ökat. Det innebär en indirekt förändring av klimatet. Intoleransen ökar, när marginalerna blir mindre, krävs det att alla jämt är i toppform.

2) Vad betyder det att verksamhet kan privatiseras?
– Det skapar större osäkerhet. Man vet inte vem man jobbar för nästa säsong. Oron kräver psykisk energi, man får svårt att sova. På jobbet blir man uppgiven, förlorar lusten att förändra eftersom man inte vet hur det ser ut nästa år. Andra kan tycka att det är spännande och roliga utmaningar.

3) Vad kan man göra i den här situationen?
– Antingen kan man se sig om efter annat, eller så bestämmer man sig för att vara kvar och göra det bästa möjliga av situationen. Går man omkring och är missnöjd blir man en plåga både för sig själv och andra, partnern står inte ut och arbetskamraterna orkar inte jobba ihop med en så tråkig typ.

4) Hur ska en kommunalare tackla en omorganisation?
– Det är viktigt att lära sig det politiska systemet, beslut fattas över huvudet på alla. En enskild medarbetare kan inte göra så mycket. Det är viktigt att cheferna informerar och försöker ge alla inflytande över hur förändringar ska verkställas.

5) Klarar cheferna det?
– Det finns många bra chefer i kommunal sektor, men de har stora personalgrupper. De hinner inte ta hand om personalen på ett bra sätt. Tar inte chefen tag i embryon till missförstånd och konflikter, kan de lätt spridas. En jordmån där risk finns för mobbning skapas.

6) Hur står det till med hälsan inom den offentliga sektorn?
– Sjukfrånvaron har varit hög, det måste vara ett tecken på att hälsan inte är så god. Den psykiska arbetsmiljön är tuff. Man bör fundera över hur arbetsvillkoren ska förändras. En stor del av Kommunals medlemmar är lågavlönade. Även om lönen inte är allt, är det en symbol för hur samhället ser på insatsen. Får man inte erkänsla, slår det på humöret. Arbetet skulle bli mer stimulerande om insatsen värdesattes mer. Mer yrkesstolthet skulle vara en stärkande medicin.

7) Du har talat om en tudelning av arbetsmarknaden?
– De som startar eget och blir konsulter blir en överklass på arbetsmarknaden, sedan finns det en stab av medelklass med fasta tjänster. Underklassen är de med korttidsanställningar och en otrygg tillvaro. De vågar inte agera när något är fel. Sänkt ersättning från a-kassan skapar oro för ekonomin, människor blir mindre benägna att röra på sig.

(Foto: Göran Olofsson)

ID: Ingela Thylefors

Yrke: Psykolog, docent  och konsult mot humanitära serviceorganisationer.
Familj: Ensam­ståen­de, en vuxen son.
Bor: Göteborg, både i staden och utanför. Bakgrund: Arbetat inom ungdomsvård och missbruksvård, författare till flera böcker om arbetsmiljö och ledarskap.
Aktuell: Forskar om tvärprofessionell samverkan.

 

Tre måsten

Bilen, det är en fristad, den ska ha snygg design och gå fort.
Deckare, verklighetsflykt och problemlösning.
Träna, ett bra sätt att tvätta hjärnan.