Tunga lyft i trånga utrymmen. Hot och våld. Arbetsmiljön inom hemtjänsten har inte hängt med i utvecklingen när jobbet har blivit tyngre och vårdtagarna fler.

Det är Arbetsmiljöforums tidning Du & Jobbet som tar upp att arbetsskadorna ökat inom hemtjänst och personlig assistans – alltså för anställda som arbetar i andra människors hem.
Inom hemtjänsten har vårdtagarna ökat samtidigt som de blir allt sjukare. Fler vårdtagare har också missbruksproblem, demens eller psykiska sjukdomar.

De flesta arbetsskadorna sker i vårdtagarnas hem, men också bilresorna mellan vårdtagarna utgör en risk, skriver Du & Jobbet.
Arbetsmiljöverket har uppmärksammat problemen och startar en kampanj för att förbättra villkoren för personliga assistenter och hemtjänstpersonalen de närmaste tre åren. Kampanjen riktar in sig på tre områden; belastningsergonomi, våld och hot, och trafiksäkerhet.

Den vanligaste brist som arbetsmiljöverket uppmärksammat vid sina inspektioner är att det inte finns skriftliga riskbedömningar kring det arbete som utförs i hemmen.
Sedan 2002 har antalet anmälda arbetsskador för kvinnor som arbetar inom hemtjänsten ökat från 4466 till 6386.