Kasper Krone är en världsberömd clown, utrustad med övernaturlig hörsel. Han kan uppfatta varje människas tonart, utifrån det är han terapeut för barn. Mötet med den nioåriga KlaraMaria blir olikt alla andra, sedan försvinner flickan spårlöst. Kasper börjar leta efter henne, samtidigt är han jagad.

Mystiken känns igen från Fröken Smillas känsla för snö. Även den här berättelsen trollbinder, men den är så vindlande att det bitvis är svårt att hänga med.