Ingen av parterna vill dock inte ännu kommentera innehållet i budet. Arbetsgivare och fack har dock ambitionen att vara klara innan 1 maj.

Kommunals delegation för avtalsområdet Sveriges Kommuner och Landsting träffas i dag kl 14 för att ta ställning till budets innehåll.