Oscar OliveraOskar Olivera är just nu på besök i Sverige. Klädd i samma svarta keps och jacka, som är så kännetecknande för honom. En legendarisk person. Det var han som ledde vattenkriget i staden Cochacamba i Bolivia.  

I september år 1999 kom ett utländskt vattenföretag dit för att sköta vattendriften. Vattenpriserna höjdes snabbt. Företaget skulle ha monopol på vattenförsörjningen. Folk skulle inte ens få samla regnvatten utan tillstånd.
Den fackligt aktive Oskar Olivera blev den självklare ledaren för en folklig protest. Han satt både fängslad och i husarrest. Fem månader sedan tvingades företaget lämna landet. Då hade fem dödats och mer än hundra människor skadats, när både polis och militär sattes in mot dem.

– Vi återtog vår värdighet, sade Oskar Olivera, när Kommunalarbetaren intervjuade honom i Cochabamba för några år sedan. Då satte han stort hopp till att det kommunala vattenbolaget skulle fungera demokratiskt genom att vanliga medborgare, bland annat en representant från facket, fick vara med i styrelsen.
– Tyvärr har det förekommit korruption, säger han och är idag besviken på vattenbolaget. Några invånare har fått tillgång till vatten men inte alls så många som han hade hoppats på.

Oskar Olivera säger att varken höger- eller vänsterregeringar i Latinamerika har lyckats lösa vattenförsörjningen. Kapitalismen avfärdar han och socialismen ser han inte heller som en lösning.
Han tror att det måste växa fram nya modeller, där folket är delaktiga i besluten, där deras kultur och särart tas till vara.
Och det finns hopp. I en förort till Cochabamba har människor själva skapat lokala kommittéer och lokala lösningar. Där finns ett lokalt vattenbolag, som distribuerar vattnet, underhåller närverk och ansvarar för servicen.

För honom handlade vattenkriget även om demokrati, om  människors delaktighet i besluten.
– I grunden banade konflikten väg för ett nytt projekt för livet, ett nytt sätt att hantera sociala relationer och vårt förhållande till naturen. Vad naturen ger ska gagna folkets välfärd och får inte vara en handelsvara.  
Han tycker att vi ska vara som vattnet – genomskinligt och i ständig rörelse.