De nya reglerna för a-kassan betyder att en medlem ska betala in den förhöjda avgiften fram till dess att man utesluts ur a-kassan. I regel tar det cirka tre månader.

Det här har fått till följd att vissa a-kassor skickat kravbrev till medlemmar som inte betalat, eftersom kassorna har en skyldighet att driva in skulderna för vidare betalning till staten.
Men Kommunal har idag inga planer på indrivning:
– Vi har inga konkreta tankar om indrivning. Jag vill inte spekulera i vad vi gör framöver. Vi får först se hur stor skulden blir till staten. Just nu avvaktar vi, säger Krister Johansson, chef för Kommunals a-kassa.

Enligt Krister Johansson har IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, begärt hos regeringen att få skriva av den här sortens fordringar. Helt enkelt att a-kassorna skulle slippa betala in dem till staten, vilket betyder att kassorna slipper driva in dem av de medlemmar som inte betalat. Regeringen har ännu inte lämnat besked.

Om regeringen inte godkänner att skulderna får avskrivas handlar det för Kommunals del att se vad det handlar om för summor innan man bestämmer sig för om man ska driva in pengarna av medlemmarna eller ej, säger Krister Johansson.
– Med det utträde vi haft nu hamnar deras obetalade avgifter för januari till mars på knappt 18 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men vi vet inte hur det byggs på i fortsättningen. Jag vill inte spekulera i hur det blir, vi har inget svar ännu.
Den förhöjda avgiften ligger på 240 kronor per månad.