En moderat i Malmö vill förbjuda tiggandet på gator och torg som en osvensk företeelse.Socialbidraget döps om till försörjningsstöd och reglerna skärps. De små marginalerna blir ännu mindre.

Vårbudgeten har presenterats. Finansminister Anders Borg är nöjd. Rika kommuner ska få behålla mer av sina skatteinkomster, höginkomsttagare och företagare få skattesänkningar, det blir borttagen förmögenhetsskatt och avskaffad fastighetsskatt.
Riksdagens utredningstjänst, RUT har tittat på hur jobb/skatteavdraget slår, på miljöpartiets uppdrag. Deras sammanställning visar bland annat:

Att finansminister Anders Borgs skattepolitik gynnar dem som har det ekonomiskt allra bäst i samhället. Personer med inkomster på nästan 28 000 kr i månaden eller mer får nästan hälften av den totala inkomstförbättringen. De får den berömda tusenlappen i lägre skatt.
De två lägsta inkomstgrupperna delar på en tjungondel av den totala skattesänkningen. De får drygt hundra kronor i lägre skatt.

Borg menar att det mesta gått till de lägsta inkomsterna, som för honom är detsamma som årsinkomster under 375 000 kr per år.
De som inte har vanliga jobb är inte med i Borgs statistik. Gänget därutanför  ska varken synas eller räknas med.

Mikaela Waltersson, ekonomisk talesperson för miljöpartiet, skriver i en debattartikel i GP 07/02/25:
”Anders Borg och moderaterna fortsätter dock att kränga sitt jobbskatteavdrag som en satsning på dem med låga inkomster. Jag frågar mig vilken planet Borg lever på egentligen. Ser han inte alla de människor i Sverige som verkligen lever på låga inkomster? Jag tror inte det.”
Finansministern trollar med siffrorna och är fördelningspolitiskt blind, konstaterar hon. Utredningen har dessutom gjorts innan fastighetsskatt och förmögenhetsskatt togs bort.

Moderaterna själva konstaterar att detta har negativa fördelningspolitiska effekter.
I Dagens Industris helgbilaga 13-14/4 säger Borg själv: ”Att ta bort förmögenhetsskatten och fastighetsskatten gynnar förstås mer dem som har mycket än dem som har lite.” Eller som Fredrik Reinfeldt, själv sa, på moderaternas partistämma 2005, när bilden av de ”nya” moderaterna skulle byggas upp:
”Det finns en skugga bakom varje skattekrona som vi pratar alldeles för lite om. Den skinande framsidan som lovar att sänka fastighetsskatten har en baksida som säger att den kronan som används för sänkt fastighetsskatt, är en krona som inte används för en skolsatsning så att eleverna ska kunna lära sig mer. Det är en krona som inte används för att rättsväsendet ska fungera bättre. Det är en krona som ställer anspråk på finansiering av ett ansvarsfullt parti. Den matchar en utgiftsminskning, en besparing, som någon i vårt samhälle kommer att känna av effekten av att vi genomför. Det finns en baksida.”

Orättvist, orimligt och oansvarigt, skriver förre finansminister Pär Nuder: I SvD på debattsidan Brännpunkt 07/04/07: Direktörsfamiljen i Djursholm har den senaste veckan fått skatten sänkt med 125 000 kr – 65 000 i fastighetsskatt och 65 000 i förmögenhetsskatt, ”samtidigt som alla långtidsarbetslösa fått sina ersättningar sänkta till 65 procent, alla förtidspensionärer fick sina framtida ålderspensioner försämrade och alla långtidssjukskrivna fick lägre sjukersättning.”

SvD:s Göran Eriksson konstaterar i en analys den 17/4 att fördelningspolitiken är ett dilemma för Borg: För att vinna valet gjorde Anders Borg fördelningspolitk till en prioriterad fråga för moderaterna. Så finansministern har själv bundiit riset som oppositionen piskar honom med.” (Och Mona Sahlin kan glädjas åt att nästan varannan väljare (44 %) föredrar sossarna, enligt senaste Sifo-mätningen)

Efter vårbudgeten så kan även ungdomarna glädja sig åt (obs ironi) att deras situation uppmärksammats så att de får sämre villkor i a-kassan än äldre och straffkommendering till arbetsförmedlingen för att söka jobb sex timmar om dagen fem dagar i veckan. Allt enligt devisen hungriga hundar jagar bäst.