Han ser till att 50 pumpstationer och LPS-systemet (tryckavlopp) med cirka 600 enskilda pumpar fungerar.

Medelåldern bland oss närmar sig hundra, förklarar Harry. De unga går hellre till den privata branschen och får bättre löner.
Harry Nordman– Hälsoundersökning vartannat år, det är ett önskemål jag har. Annars trivs jag bra, vi har bra chefer och god stämning på jobbet.
Löne- och medarbetarsamtal är klara. Bara det centrala avtalet är klart går det snabbt med de nya lönerna, tror Harry.

ID

Namn: Harry Nordman
Yrke: Drifttekniker
Ålder: 50 år
Lön: 22 350 kr (tillägg för beredskap 2 700 kr var femte vecka)
Arbetar i Botkyrkas tekniska förvaltning, VA-drift
År i yrket: 17