Vi gjorde ett radioprogram på ”Think Globally” som är ett radioprogram som görs av Tekniska högskolans studentkår.
www.thsradio.se/thinkglobally. De håller till uppe på Drottning Kristinas väg.

Det var kul att sitta och prata en timme med Lasse om hur miljöfrågorna och miljöarbetet har förändrats under de kanske 35 år som vi kan överblicka. Vårt sätt att arbeta har förstås också förändrats.
WWF och Greenpeace arbetar självklart med samma frågor och i all huvudsak åt samma hål. WWF har mer arbete ute i fält medan Greenpeace har kampanjer och icke-våldsaktioner.

Området uppe vid KTH bara växer och växer.

Eftermiddagen har gått åt till styrelsemöte i Frivilligorganisationernas insamlingsråd – FRII, www.frii.se. Där samlas de nästan 100 största insamlingsorganisationerna med 90-konto.
Jag är ordförande men siktar på att sluta med det nu i vår. Inom FRII har vi tillsammans med PWC Öhrlings revisionsbyrå utarbetat en kvalitetskod för de ingående organisationerna.
Jag tror att den kan bli väldigt värdefull för det fortsatta arbetet. Genom den läggs etiska riktlinjer och krav på öppenhet och mycket annat som är betydelsefullt för att våra bidragsgivare skall kunna känna stort förtroende för det vi gör.
Vi ska ha årsmöte i slutet på maj och då ska kvalitetskoden slutligt beslutas.

Utanför kontoret på Götgatan lägger de om avloppsledningarna. Säkert bra, men det låter…