Demeter är kär i sin barndomsvän Barbe, men deras relation verkar mest bestå av att han kallt sätter på henne i olika diken på den franska landsbygden. När Demeter reser i väg som soldat övergår filmen i långa krigsscener där de smyger runt i bergen och dödar barn.

Filmen bygger på blickar och stämningar och inger inget hopp. Rekommenderas om man är upplagd för 90 minuter tragik och ensamma relationer.