Det är doktoranden Carolina Bigert på Karolinska Institutet i Stockholm som har forskat om yrkesförare i huvudstaden. Bland buss- och taxiförarna var risken högre för hjärtinfarkt än bland andra grupper.

Men tunnelbaneförarna skiljer ut sig, de riskerar inte i lika hög grad hjärtinfarkt. Och en förklaring kan alltså vara avgaserna i trafiken.
Andra kända riskfaktorer som rökning, övervikt och diabetes var vanligare bland yrkesförarna än andra. Men även om man tog hänsyn till det ökade riskerna för hjärtinfarkt bland bussförarna.