SKTF-tidningen har skickat ut en enkät till alla landets kommuner och frågat om de tänker säga upp plusjobbare. Bakgrunden är att regeringen dragit in 600 miljoner kronor som kommunerna skulle ha använt till handledning och utbildning.
Oron har därefter varit stor kring hur många som kommer att få stanna kvar på sitt plusjobb.

Men enkäten visar att endast 14 kommuner (5 procent) kommer att säga upp alla eller delar av plusjobben. Svaren visar att minst 141 plusjobbare kommer att sägas upp.
181 kommuner har svarat att plusjobbarna åtminstone får stanna året ut. 46 kommuner har inte fattat beslut i frågan.
242 av Sveriges 290 kommuner har svarat på SKTF-tidningens enkät.