Bland 53 nominerade, allt ifrån en enskild städerska till ett helt universitetssjukhus, valde en jury ut två pristagare; Johanna Palmqvist och Solgårdens Servicehus.

Johanna Palmqvist började fotografera de kollegor på Södersjukhusets anestesiklinik som klätt sig hygieniskt rätt. Bilderna lade hon sedan upp på klinikens hemsida. Resultatet blev att alla medarbetare började klä sig rätt och följa hygienreglerna.

Solgårdens servicehus fick priset för att de lyckats begränsa vårdrelaterade infektioner bland de boende, som till exempel vinterkräksjukan. Detta på grund av vad som hände efter att en av de boende fick MRSA för två år sedan. De förbättrade då sina hygienrutiner samtidigt som de utbildade all personal om smittan.
– Vi vill dra uppmärksamhet till problemet med dålig vårdhygien och samtidigt ge en eloge till personer som gjort något bra, säger Kenneth Jönsson, representant från Kommunal i Juryn.

Svenska Hygienpriset instiftades av Hygiensällskapet, en arbetsgrupp som består av representanter från Kommunal, kommuner, myndigheter, landsting, Sveriges Tvätteriförbund och Vårdförbundet.
Vinnarna fick ett diplom och en kristallvas.