Kommunal har många grupper som arbetar med människor som är psykiskt sjuka, exempelvis personliga assistenter, skötare och vårdare.

Ändå har Kommunal inte ens fått Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande på remiss utan svarar på eget initiativ.
Betänkandet försöker förbättra samarbetet mellan kommuner och landsting inom psykiatrin. Det ska bli lättare för patienterna att få bra vård.

Kommunal är dock kritiskt på några punkter. Förbundet anser att betänkandet befäster de statusskillnader som finns inom psykiatrin – mellan högskoleutbildade och personal med grundutbildning och kunskap som de förvärvat genom erfarenhet.
Utredningen är fåordig om våra yrkesgruppers roller och funktioner inom den framtida psykiatrin, skriver Kommunal och påpekar att utredningen ägnar desto större uppmärksamhet åt behovet av akademiska yrken, såsom läkare, sjuksköterskor och psykologer. Arbetsgivarna utnyttjar, enligt förbundet, inte den kompetens som finns bland skötarna utan gör om tjänster till befattningar som kräver akademisk utbildning.

Förbundet poängterar också att alla anställda inom psykiatrin ska ha fortlöpande vidareutbildning och kompetensutveckling. Arbetsgivarna borde erbjuda kompletterande utbildning till dem som är outbildade.
Kommunal anser att utredningen i övrigt kommer med en mängd bra förslag, till exempel bättre samordning mellan olika instanser. Det betyder också bättre arbetsmiljö för personalen.