Även om vi redan har ett bra diskussionsklimat så är det bra att alla parter har så god kunskap och är så väl förberedda som möjligt bl a när vi har förhandlingar.
Fortfarande har jag inga siffror när det gäller det gäller löneutfallet mellan Idea och HTF. Kommer väl i maj.

”Arctic Sunrise” – ett av Greenpeace större båtar – lämnar Århus nu på morgonen för att gå ut i Nordsjön. Kampen för att skydda haven ska gå vidare. Torsken står i fokus.
Det tydliga målet för vårt arbete är inrättandet av stora marina reservat stängda för allt fiske. Vi talar om 40 procent av totala havsytan. För Sverige skulle i princip hela Västkusten behöva fredas.

Dima tycks ha fullt upp med arbetet med FLEGT (en lång och obegriplig bokstavsförkortning) för att hindra import av illegalt avverkat timmer till Europa. Sverige har i den frågan hamnat på efterkälken.
Det verkar faktiskt som om regeringen på något missriktat sätt inte vill ha hårdare tag mot den verksamheten av rädsla för att det skulle skada den svenska skogsindustrin. Ja ja så kan det gå.