Ju längre tid man är arbetslös desto svårare är det att hitta ett arbete, konstaterar regeringen i vårbudgeten. Därför införs två nya arbetsmarknadspolitiska program.
Jobb- och utvecklingsgarantin ersätter aktivitetsgarantin från 2 juli. Den gäller långtidsarbetslösa efter 300 dagars arbetslöshet. Arbetslösa som inte haft rätt till a-kassa har rätt att delta i jobb- och utvecklingsgarantin efter att de varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i 18 månader.

I en första fas handlar jobb- och utvecklingsgarantin om intensiva jobbsökaraktiviteter och aktiv coachning, i en andra fas om arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjning. De deltagare som efter 450 dagar inte fått ett arbete ”kommer att anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Det kan handla om arbete inom ideella organisationer eller sociala företag.
För ungdomar mellan 16 och 24 år som varit arbetslösa i mer än tre månader heter motsvarigheten jobbgaranti, vilken startar 1 december i år. Upplägget är liknande det som gäller för vuxna. Till en början handlar det om coachning och stöd vilket följs av förstärkta insatser som utbildning eller praktik.

Den stora skillnaden är att ungdomarnas ersättning från a-kassan minskar i snabbare takt än för vuxna. Redan efter 100 ersättningsdagar sänks a-kassan till 70 procent. Efter 200 dagar sänks den till 65 procent, vilken därefter blir den nivå som gäller under garantin.
Ungdomar i jobbgarantin som inte är berättigade till a-kassa får en ersättning i nivå med studiebidraget. Upp till 20-årsålder betyder det en ersättning på 1050 kronor per månad. För ungdomar mellan 20 och 24 år landar ersättningen på 2525 kronor per månad.
Samtidigt som jobbgarantin införs avvecklas kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin.

När regeringen i vårbudgeten resonerar kring orsakerna till långtidsarbetslöshet och utanförskap fäster man stor vikt vid att lönestrukturen inte är tillräckligt flexibel. Om lönerna för människor med låga kvalifikationer är förhållandevis höga, betyder det att arbetslösheten för dessa personer är högre, konstaterar man.

Jobb- och utvecklingsgarantin

•    Ersätter aktivitetsgarantin för arbetslösa som varit arbetslösa i över 300 dagar.
•    Gäller också arbetslösa (som inte haft rätt till a-kassa) efter att de varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i 18 månader.
•    Ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin grundar sig på det man fick från a-kassan men uppgår endast till 65 procent, maximalt 680 kronor per dag.
•    Deltagare i garantin som inte uppfyllt arbetsvillkoret och därför aldrig fått någon a-kassa får en ersättning motsvarande det lägsta aktivitetsstödet, 223 kronor per dag i högst 450 dagar.

Jobbgarantin

•    Gäller ungdomar mellan 16 och 24 år som varit arbetslösa längre tid än tre månader.
•    Ersättningen för unga med a-kassa blir efter 100 dagars arbetslöshet 70 procents ersättning. Efter 200 dagar 65 procents ersättning.
•    För föräldrar mellan 16 och 24 år sänks ersättningen till 70 procent först efter 200 dagar.
•    Ungdomar i jobbgarantin som inte är berättigade till a-kassa får en ersättning i nivå med studiebidraget. Upp till 20-årsålder betyder det en ersättning på 1050 kronor per månad. För ungdomar mellan 20 och 24 år landar ersättningen på 2525 kronor per månad.