Något av det mest inspirerande i Greenpeace är den globala och regionala karaktären. I mitt fall – Greenpeace Norden – styrelseledamöter från olika länder i Europa. Också lika spännande att se hur en ledningsgrupp samverkar med en förtroendevald styrelse.

Mötet gick ganska lätt. Det går bra för oss just nu. Vi kommer ut med våra budskap om klimatförändringar, skog och GMO. . . Just den senare är en fråga som måste upp högre i debatten. Det är orimligt att Sverige i EU och på andra ställen ska vara bland de få länder som alltid  röstar för att tillåta företag som Monsanto att komma in med fler och fler – GMO, genmodifierade organismer.

Hemresan med Leif Blom på ”M/S Hårsfjärd” var helt fantastisk.
Stockholms skärgård blir man aldrig mätt på.

Idag har vi gått igenom vår inlaga till Marknadsdomstolen. Vattenfall kan rimligen inte komma undan med att kalla den teknik de försöker utveckla för ”koldioxidfri”. Det är helt enkelt fel.
Koldioxidfri betyder koldioxidfri och det är den inte. Varken på kortare eller längre sikt.
Att Josefsson i Vattenfall blivit hjälte hos Angela Merkel i Tyskland är möjligen följdriktigt men knappast någon bevis för att det Vattenfall håller på med är ett bidrag till att hantera klimatfrågan.

Diskussionen om Greenpeace nya lönesystem blev bra. Det finns en vilja hos alla att behålla den nordiska strukturen men samtidigt ge utrymme för de enskilda ländernas egenheter.

Nu verkar de flesta ha dragit upp till Mosebacke…